PAST BLOGS

4/30/2017

sa hangin

sa dumamping sariwang hangin mula sa nakaraan na nagdala ng malakas na ihip ng pag-asa at inspirasyon;

inspirasyon hindi lang sa pagsusulat muli, kundi sa pagharap sa buhay na may baong liwanag at siguradong tagumpay.


salamat.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...