PAST BLOGS

4/21/2018

31 and up

yakapin ang dapat yakapin.

halikan ang dapat halikan.

mahalin ang dapat mahalin.

samahan ang dapat samahan.

lipad. lumipad ka.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...